Back to Press

Making a difference – interview with Paul Frankenius

Download the full article
here

”De flesta tycker väl om känslan att vara med och hjälpa till att göra världen lite bättre?”

När han fyllde 50 fick Paul Frankenius en välgörenhetsstiftelse i present av sina tio närmaste vänner och affärskollegor. Nästa år är det dags för 60-årsdagen, och han har önskelistan klar: mindre plast och mer fisk i våra världshav.

Det ska sägas direkt. Paul Frankenius, näringslivsprofil och filantrop, skänker mycket pengar. Både till välgörenhet nationellt och internationellt, men även till lokala sponsringsprojekt som gynnar Borås. Det rör sig om ett flertal miljoner årligen. Det är svårt att bli mer specifik än så, förklarar han, eftersom han och hans bolag Frankenius Equity med ett 15-tal dotterbolag i sin tur är delägare i andra bolag som engagerar sig för en bättre värld.

– Vi har en strukturerad plan för vilka projekt vi engagerar oss i. Vi tar inte emot spontana ansökningar, säger Paul Frankenius.

Syftet med projekten är att påverka till det bättre. Om han själv fick välja skulle han göra det så diskret som möjligt. Han föredrar att sakfrågan hamnar i fokus i stället för att han själv ska dra åt sig uppmärksamheten. Och ändå har han tackat ja till en intervju med lokaltidningen. Paul Frankenius hoppas att det ska hjälpa till att sprida information och kunskap om hans hjärtefrågor, inte minst om behovet av organdonatorer. – Det är inte jag som är intressant här, utan sakfrågorna.

Som njursjuk har han i snart 25 år levt med insikten att ett matchande organ kan vara skillnaden mellan liv och död. Sedan han själv fick sin diagnos, som 36-årig småbarnspappa med ett krävande jobb som inköpsdirektör på JC, har han genomgått två njurtransplantationer. Den senaste njuren skänktes av hans goda vän Leif Almberg.

Han är tacksam, så klart, och samtidigt medveten om att alla inte har samma tur. Flera hundra njursjuka står i transplantationskö. Alla hinner inte få en ny njure. Eller så får de leva länge med dialys och dålig livskvalitet. Det vill Paul Frankenius ändra på. Engagemanget för njursjuka föddes i sjukhussängen 1994. En patient i samma sal svarade inte på behandlingen som läkarna förväntade sig.

Frankenius har bland annat donerat pengar till konst – men framför allt till vården och sjuka patienter.

Paul insåg snart att mannen ransonerade sin medicin så att den skulle räcka längre, eftersom han inte hade råd att köpa medicinerna själv. Det fick Paul att börja skänka pengar till kuratorerna på sjukhuset, och kuratorn kunde sedan ge vidare pengar till de patienter som behövde dem mest. I samband med hans 50-årsdag växte verksamheten när Stiftelsen för njursjuka bildades.

Ett tiotal vänner och affärsbekanta gick, efter ett initiativ av Joakim Hedin, ihop och samlade in en summa pengar. Sedan dess har verksamheten vuxit betydligt.
”-I Sverige är sjukvården traditionellt uppbyggd med mycket makt åt läkarna. Jag tycker om att uppmuntra duktiga sjuksköterskor som arbetar nära patienterna.”
Genom stiftelsen får patienter med svag ekonomi stöd, och en del av intäkterna går till forskning. Nyligen arrangerades stiftelsens årliga stipendieutdelning. Vid en ceremoni på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg belönades tre läkare och en sjuksköterska med totalt 650 000 kronor för sitt arbete.

Förutom stöd till patienter och forskning bidrar Paul och hans bolag till en rad andra välgörenhetsprojekt. De flesta är nog okända för boråsarna, konstaterar han. Exempelvis engagerar han sig för romers situation genom ett arbete i tre byar i Rumänien. Och det har skett under många år, långt innan den första tiggaren kom till Borås. Men han är inte ensam om att vilja hjälpa andra, poängterar han.
– Jag tror att många människor vill bidra till samhället. De flesta tycker väl om känslan att vara med och hjälpa till att göra världen lite bättre?

Skälen för ett företag att skänka till behövande kan däremot vara flera. "– Det är på väg att bli en statusmarkör att skänka pengar och tänka på andra. Det är inte lika vanligt längre att man hör en vd skryta om hur stor båt han har. Jag tror att det är en kombination av skuld, övertygelse och viljan att få goodwill."

När världen utvecklas förändras också behoven. Han tycker om att sätta upp fingret i luften och se vartåt det blåser. Kanske har det att göra med hans bakgrund inom modebranschen, spånar han.
– "Den som jobbar med mode vet att allt förändras hela tiden. Man utvecklar en förmåga att lyfta blicken plocka upp signaler om vad som är på gång."

För en optimist är ju glaset halvfullt, och eventuella problem går oftast att lösa. Paul Frankenius nyaste hjärtefråga rör klimatet, närmare bestämt världshaven. Om inget görs kommer fiskbeståndet drastiskt minska, och haven fyllas av plast.
Du fick en stiftelse när du fyllde 50. Vad önskar du dig i 60-årspresent?
– Jag önskar mig en vändning för vår exploatering av världshaven så att de kan börja återhämta sig.

Paul Frankenius Engagemang

Paul Frankenius är styrelseordförande och hälftenägare till fastighetsbolaget Bockasjö tillsammans med vd:n och den andra hälftenägaren Joakim Hedin. Paul äger och driver även Frankenius equity AB, som är moderbolaget i en koncern med ett 15-tal bolag inom mode, medicinteknik och fastigheter. Han engagerar sig även för lokalsamhället i Borås genom styrelserna Swedbank Sjuhärad, där han är ordförande, samt som styrelseledamot i Högskolan i Borås.
Privat och genom sina bolag skänker Paul Frankenius ett flertal miljoner per år. Han är grundare till Stiftelsen för njursjuka och Stiftelsen för transplantations- och cancerforskning.

Han är även styrelseledamot i Curamus-stiftelsen, som grundades av Åke Björsell och som stöttar unga entreprenörer och äldre Sjuhäradsbor till ett bättre liv.  Genom sina bolag engagerar han sig i medicinteknik som främjar hjälpmedel för bland andra njursjuka och cancerpatienter.

Ett stort konstintresse har lett till att Paul Frankenius och Joakim Hedin har skänkt flera skulpturer till Borås, bland andra House of knownledge av Jaume Plensa och Catafalque av Sean Henry.

Back to Press